Set 5 ngòi thay thế màu đen. Đây là ngòi tiêu chuẩn đi kèm với đa số bút Wacom.

Ngòi thay thế tiêu chuẩn Wacom

SKU
ACK-200-01-BA

VND128.000

Miễn phí giao hàng với đơn trên 1.700.000 VNĐ*

Các đơn hàng được vận chuyển từ chi nhánh Wacom tại Singapore

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo mục Chính sách vận chuyển của chúng tôi

Select your FREE GIFT

Lưu ý: KHÔNG dùng các ngòi này cho bút Pro Pen 2 (KP-504E-00-DZX). Hãy xem bạn đang dùng bút nào trước khi đặt hàng. Vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ thêm.

Tổng quan

Set 5 ngòi thay thế màu đen.

Khả năng tương thích

 • Intuos Pro:  KP300E2 (Classic Pen), KP400E2 (Airbrush Pen), KP501E2  (Grip Pen)

 • Intuos5: KP300E2 (Classic Pen), KP400E2 (Airbrush Pen), KP501E2  (Grip Pen)

 • Intuos4: KP300E (Classic Pen), KP400E (Airbrush Pen), KP501E (Grip Pen)

 • Intuos3: ZP300E, ZP300ESE, ZP501E, ZP501ESE

 • Intuos2: XP120, XP300E, XP400E, XP501A, XP501E

 • Intuos1: GP120, GP300E GP400E

 • Intuos (2015): LP-190E

 • Wacom Intuos (2018): LP-1100-0K-01-ZX

 • Intuos: LP-180E

 • Sản phẩm Bamboo: EP150E, EP155E (B, K, S, W, G)*, LP160, LP160E, LP161E, LP170ES, LP170G, LP170K, EP155EK, EP155EW

 • Cintiq (DTK): KP300E (Classic Pen), KP300E2 (Classic Pen), KP501E (Grip Pen), KP501E2 (Grip Pen)

 • Cintiq (DTZ): ZP300E, ZP300ESE, ZP501E, ZP501ESE

 • Graphire: EP100E, EP120E, EP130E, EP140E

 • Bảng vẽ có màn hình/bảng tài liệu điện tử (bảng DTF): FP310, FP320, FP320E

 • Sản phẩm khác: FP110, FP410, UP110, UP401, UP703E, UP710, UP710E, UP712, UP714E, UP714W, UP801E, UP803E, UP810E, UP811E, UP813E, UP817E, UP911E

Free Items

There is a bit more waiting for you: Pick your desired product(s) from the list below by clicking ‘Select’ and it will be automatically added to your purchase without additional costs.

Select items ( left)