ข้อกำหนดในการขายของ Wacom

อัปเดตล่าสุด: 01 กันยายน 2022

ยินดีต้อนรับสู่ร้านค้าออนไลน์ของ Wacom Singapore Pte. Ltd. (“Wacom,” “เรา” หรือ “พวกเรา”) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากลิงก์ต่อไปนี้ http://estore.wacom.com 

โปรดอ่านข้อกำหนดในการขาย (“ข้อกำหนด”) ต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนทำการซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ของ Wacom เมื่อคุณสั่งซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เพิ่มเติมจาก ข้อกำหนดการใช้งาน ของเรา ซึ่งรวมเป็นเอกสารอ้างอิงอยู่ในเอกสารฉบับนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ จาก Wacom ผ่านร้านค้าออนไลน์ ยกเว้นในขอบเขตที่คุณได้ทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับ Wacom ซึ่งใช้แทนข้อกำหนดเหล่านี้ สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ “ผลิตภัณฑ์” หมายถึงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของ Wacom (รวมถึงซอฟต์แวร์ที่จัดไว้ให้เป็นบริการ) นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงซอฟต์แวร์ที่จัดไว้ให้เป็นบริการ) ที่ Wacom จำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ตามความเหมาะสม

ผลิตภัณฑ์บางรายการอาจมาพร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของ Wacom หรือของบุคคลที่สาม (“ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์”) ซึ่งระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย (ซึ่งอาจรวมถึงข้อกำหนดในการสมัครสมาชิก หรือข้อจำกัดสิทธิ์การใช้งาน เป็นต้น)  ในกรณีที่มีข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ยังจะมีผลกับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อกำหนดเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ Wacom แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้ทุกครั้งที่ทำการซื้อจากเรา เนื่องจากข้อกำหนดฉบับที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่คุณซื้อจะเป็นข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้กับการซื้อดังกล่าว

คุณรับทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่คุณซื้อจาก Wacom ผ่านร้านค้าออนไลน์ มีบริการจัดส่งไปยังสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามเท่านั้น

1. ความพร้อมจำหน่ายและการกำหนดราคา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เสนอขายผ่านร้านค้าออนไลน์ขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย และคำสั่งซื้อทั้งหมดที่คุณส่งผ่านร้านค้าออนไลน์ จะขึ้นอยู่กับการยอมรับของ Wacom ตามดุลยพินิจของ Wacom โดยสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ Wacom ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณในคำสั่งซื้อใดๆ ปฏิเสธคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแม้แต่ยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการร้านค้าออนไลน์ทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลย้อนหลังต่อคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่คุณส่งผ่านร้านค้าออนไลน์ไปแล้ว

2. การชำระเงินและภาษี

โปรดดูหน้า วิธีการชำระเงิน ของเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษีการขาย โปรดดูที่หน้ารายละเอียดการจัดส่งและภาษีของเรา

3. ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อผิดพลาด

รูปภาพของผลิตภัณฑ์ในร้านค้าออนไลน์ของเราใช้เพื่อเป็นภาพตัวอย่างประกอบเท่านั้น

Wacom ใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้คำอธิบายผลิตภัณฑ์ รูปภาพ ราคา หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ บนร้านค้าออนไลน์มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม Wacom ไม่รับประกันว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์ รูปภาพ ราคา หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่แสดงบนร้านค้าออนไลน์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด นอกจากนี้ น้ำหนักและขนาดทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณเท่านั้น

เราอาจเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และเพื่อดำเนินการปรับปรุงและการปรับเปลี่ยนทางเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ เช่น เพื่อจัดการกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัย

หากผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่เสนอขายบนร้านค้าออนไลน์ไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้หรือตามภาพ วิธีเดียวในการชดเชยให้แก่คุณคือการคืนสินค้าในสภาพเดิมที่ยังไม่ได้ใช้งาน เพื่อขอรับเงินคืนตามข้อกำหนดของนโยบายการคืนสินค้าของเรา ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะบนร้านค้าออนไลน์ ในการยืนยันคำสั่งซื้อ ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ หรืออื่นๆ Wacom ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวและเรียกเก็บเงินตามราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น และวิธีการเดียวในการชดเชยให้แก่คุณในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดนี้คือการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ

4. การจัดส่ง ความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสีย

โปรดดูหน้า รายละเอียดการจัดส่งและภาษี ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการจัดส่งของ Wacom และความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของเราถึงคุณ

5. การคืนสินค้า

โปรดดูนโยบายการคืนสินค้าของเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการคืนสินค้าของ Wacom

6. ซอฟต์แวร์

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะจำหน่ายแยกต่างหากหรือติดตั้งไว้ล่วงหน้าหรือเป็นชุดรวมกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ หรือที่ Wacom (หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง) จัดให้ไว้เป็นบริการ เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตสิทธิ์การใช้งานและไม่ได้จำหน่ายโดย Wacom (หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง) คุณมีสิทธิ์ใช้ซอฟต์แวร์ตามสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง หรือข้อกำหนดการใช้งาน หรือข้อกำหนดในการให้บริการที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ หรือตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้  อย่างไรก็ตาม สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ถือเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ Wacom แต่เพียงผู้เดียวเสมอ (ในขอบเขตที่ซอฟต์แวร์นั้นได้รับอนุญาตหรือให้บริการแก่คุณโดย Wacom) หรือโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และไม่มีการมอบสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์อื่นใดในซอฟต์แวร์นั้นแก่คุณ ไม่ว่าจะโดยนัย โดยกฏหมายปิดปาก หรือโดยทางอื่นใด

ซอฟต์แวร์อาจมาพร้อมกับข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ หรือคุณจะได้รับโอกาสให้ตรวจสอบและยอมรับเป็นเงื่อนไขในการซื้อใบอนุญาตหรือสิทธิ์การใช้งานจาก Wacom หรือดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์  หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์โดยชัดแจ้งเมื่อและหาก Wacom หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามให้โอกาสในการทำเช่นนั้น (กล่าวคือ โดยการคลิก "ฉันยอมรับ" หรือแสดงให้เห็นถึงการยอมรับข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์) คุณจะไม่มีสิทธิ์รับคีย์ใบอนุญาตจาก Wacom หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือดาวน์โหลด ติดตั้ง เข้าถึง หรือใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว และนอกจากนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า Wacom จะไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมการใช้งานอื่นๆ ที่คุณชำระโดยเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นั้น 

ข้อตกลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Wacom หรือระหว่างคุณกับฝ่ายที่ระบุว่าเป็น “ผู้ให้อนุญาต” หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามในข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ภายใต้ซอฟต์แวร์ที่กำลังจัดหา  ในกรณีที่บุคคลที่สามจัดหาซอฟต์แวร์ให้คุณ คุณรับทราบและยอมรับว่า Wacom จะไม่รับผิดชอบและจะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อคุณเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว

หากไม่มีข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือไม่มีให้ไว้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ คุณจะได้รับสิทธิ์การใช้งานแบบไม่ผูกขาดและไม่สามารถถ่ายโอนได้ในการใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ Wacom เครื่องเดียวหรืออุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติอื่นๆ ซึ่งเป็นของคุณ สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น และไม่ใช่สำหรับการขายต่อหรือแจกจ่ายต่อไป ซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปแปลใหม่เป็นรูปแบบโค้ดอื่น (การถอดรหัส) ย้อนกลับสู่ขั้นการพัฒนาก่อนหน้า (การทำวิศวกรรมย้อนกลับ) แก้ไข แปลงไฟล์ พัฒนาเพิ่มเติม หรือถ่ายโอนไปยังสื่อข้อมูลอื่น

7. ข้อมูลการรับประกัน

Wacom ให้การรับประกันแบบจำกัดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Wacom สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Wacom โปรดไปที่หน้าการรับประกันแบบจำกัดของเรา

โปรดทราบว่า Wacom ไม่ได้รับประกันผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่ขายผ่านร้านค้าออนไลน์  การรับประกันแต่เพียงอย่างเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามดังกล่าวคือการรับประกันที่จัดหาให้โดยผู้ผลิตหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  Wacom อาจใช้ดุลยพินิจในการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่คุณในการเรียกร้องการรับประกันกับผู้ผลิตหรือผู้จัดหาที่เกี่ยวข้อง 

8. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

คุณเข้าใจและยอมรับโดยชัดแจ้งว่าตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ Wacom และกรรมการ สมาชิก พนักงาน ตัวแทน ผู้ให้อนุญาต ผู้รับเหมาอิสระ ผู้ให้บริการ และที่ปรึกษา (เรียกรวมกันว่า “คู่สัญญาฝ่าย Wacom”) จะไม่รับผิดภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ—ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดจากการละเมิด (รวมถึงความรับผิดจากการประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดโดยสิ้นเชิง หรืออย่างอื่น—สำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายเชิงลงโทษใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยคุณหรือบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดจากหรือในลักษณะใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการใช้หรือไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากการที่คุณใช้ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ได้รับจากเรา ไม่ว่า Wacom หรือคู่สัญญาฝ่าย Wacom จะได้รับแจ้งหรือควรทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม คุณเข้าใจและยอมรับโดยชัดแจ้งว่าตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ ความรับผิดทั้งหมดของ Wacom และคู่สัญญาฝ่าย Wacom ที่มีต่อคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่เกินจำนวนเงินค่าผลิตภัณฑ์ที่คุณจ่ายจริงให้แก่ Wacom

เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

9. กฎหมายที่กำกับดูแลและการระงับข้อพิพาท

คุณตกลงว่าข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงคำถามใดๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ ความถูกต้อง หรือการยุติข้อพิพาท จะต้องมีการอ้างถึงและแก้ไขในขั้นสุดท้ายโดยใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์ (“ SIAC ”) ตามกฎอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์ (“ กฎ SIAC ”) ในเวลาที่มีผลบังคับใช้ โดยให้ถือว่ากฎเหล่านี้รวมอยู่ในส่วนนี้ด้วยการอ้างถึง สถานที่ดำเนินการอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นประเทศสิงคโปร์ บัลลังก์ตุลาการจะต้องประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการสาม (3) ท่าน ภาษาของกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะกำหนดค่าธรรมเนียมในกระบวนการอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการดังกล่าว (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายต่างๆ) และตัดสินว่าให้ฝ่ายใดรับผิดชอบในส่วนใด นอกจากนี้ คุณตกลงว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับคุณ

10. การแยกออกจากกัน

หากบทบัญญัติใดของข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับพิจารณาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม ที่ทำให้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัตินั้นจะได้รับพิจารณาว่าแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้ และจะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์และการบังคับใช้บทบัญญัติส่วนที่เหลือ

11. การถ่ายโอนสิทธิ์

Wacom มีสิทธิ์ในการถ่ายโอนสิทธิ์และภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังบุคคลอื่น เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากเกิดกรณีนี้ขึ้น

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถถ่ายโอนสิทธิ์และภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังบุคคลอื่นได้เฉพาะเมื่อเราให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

12. การไม่สละสิทธิ์

การไม่สามารถใช้สิทธิ์และความล่าช้าในการใช้สิทธิ์ของ Wacom จะไม่มีผลเป็นการสละสิทธิ์หรือการชดเชยภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ และการใช้สิทธิ์หรือการชดเชยเพียงครั้งเดียวหรือบางส่วน ไม่ถือเป็นการจำกัดการใช้สิทธิ์หรือการชดเชยนั้นเพิ่มเติมหรือการใช้สิทธิ์หรือการชดเชยอื่นใดๆ สิทธิ์และการชดเชยของ Wacom ที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นการเพิ่มเติมและไม่จำกัดสิทธิ์หรือการชดเชยใดๆ (ไม่ว่าจะระบุโดยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม)

13. ข้อมูลส่วนบุคคล

We may use your personal information during the course of processing your order and as such, your purchase of the products from our eStore is subject to additional terms, which are set out in our privacy policy. Our privacy policy and information on our use of your personal information is available at https://www.wacom.com/privacy . On the other hand, our use of cookies in collecting and processing personal information is described in Wacom’s Cookie Notice, which is available at https://www.wacom.com/cookie-notice.

14. ภาษา

ข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการกำกับดูแลและตีความโดยใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นให้ยึดเวอร์ชันภาษาอังกฤษของข้อกำหนดเหล่านี้เป็นหลักในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใดๆ กับข้อกำหนดฉบับแปลอื่นๆ

ประกาศที่ออกโดยเราหรือประกาศที่ส่งให้แก่เรา หรือการสื่อสารใดๆ ระหว่างคุณกับเรา ซึ่งเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณและข้อกำหนดเหล่านี้ จะเป็นภาษาอังกฤษ

15. ไม่มีสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ข้อกำหนดเหล่านี้บังคับใช้ระหว่างคุณกับเรา บุคคลอื่นใดไม่มีสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายสัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ของสิงคโปร์ เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

16. เหตุสุดวิสัย

เราจะไม่ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ และเราจะไม่รับผิดต่อความล่าช้าในการดำเนินการหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆ ของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เหตุสุดวิสัยที่ห้ามไม่ได้ ภัยธรรมชาติ โรคระบาดภายในและระหว่างประเทศ การโจมตีของผู้ก่อการร้าย สงครามกลางเมือง ความโกลาหลหรือการจลาจล สงคราม การข่มขู่หรือการเตรียมทำสงคราม การกำหนดมาตรการคว่ำบาตรหรือการห้ามค้าขาย อาคารถล่ม ไฟไหม้หรือระเบิด หรือกฎหมายหรือการดำเนินการใดๆ ของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจำกัดการส่งออกหรือนำเข้า การจำกัดโควต้า หรือการห้ามนำเข้าส่งออก

ในสถานการณ์ดังกล่าว เรามีสิทธิ์ขยายเวลาตามสมควรเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันดังกล่าว หรือหากยังคงเกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เป็นเวลาสอง (2) เดือนแล้ว เราอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและคืนเงินทั้งหมดที่จ่ายมาสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของเราโดยสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว

17. ภาคผนวก

บทบัญญัติในภาคผนวกจะใช้บังคับกับผู้ใช้ในหมวดหมู่ที่ระบุไว้ในเอกสาร หากมี ภาคผนวกจะประกอบเป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดเหล่านี้ และเอกสารอ้างอิงถึง "ข้อกำหนด" เหล่านี้จะรวมภาคผนวก ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้กับภาคผนวก บทบัญญัติในภาคผนวกจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่าในขอบเขตที่มีความไม่สอดคล้องดังกล่าวเท่านั้น

18. คำถาม

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ http://support.wacom.com/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ข้อกำหนดในการขาย

รายละเอียดการจัดส่งและภาษี

วิธีการชำระเงิน

นโยบายการคืนสินค้า การคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้า

การรับประกันแบบจำกัด

ภาคผนวก

 

 

รายละเอียดการจัดส่งและภาษี

การสั่งซื้อฮาร์ดแวร์

Wacom ใช้บริการจัดส่งพัสดุสำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ Wacom ให้แก่ลูกค้า เราให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ตามน้ำหนักหรือขนาด สินค้าทั้งหมดจัดส่งจากคลังสินค้าของเราในสิงคโปร์ ดังนั้น สินค้าทั้งหมดที่จัดส่งไปยังมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามจะมาจากคลังสินค้าของ Wacom ในสิงคโปร์

คำสั่งซื้อทั้งหมดมีระยะเวลาดำเนินการก่อนจัดส่งประมาณหนึ่งถึงสองวันทำการ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ด้วยเหตุนั้น เมื่อทำการเลือกรูปแบบในการจัดส่ง คุณควรบวกระยะเวลาการส่งมอบจากที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อเพิ่มอีกสองวัน โปรดทราบว่าระยะเวลาการส่งมอบอาจได้รับผลกระทบจากช่วงวันหยุดของสิงคโปร์และสถานที่ส่งมอบ และ/หรือขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง แม้ว่า Wacom จะพยายามใช้ผู้ให้บริการขนส่งชั้นนำของอุตสาหกรรมในการจัดส่งสินค้าให้แก่คุณ แต่ระยะเวลาในการส่งมอบยังขึ้นอยู่กับศักยภาพในการจัดส่งของผู้ให้บริการขนส่งดังกล่าว ณ เวลาที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของคุณ ด้วยเหตุนี้ จึงอาจมีความล่าช้าเพิ่มเติม

เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า "วันทำการ" ในเอกสารฉบับนี้ จะหมายถึงวัน (ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์) ที่ธนาคารเปิดทำการสำหรับธุรกิจการธนาคารตามปกติในสิงคโปร์และเมืองอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการชำระเงินของคุณ  

ขณะนี้ เราสามารถรับได้เฉพาะคำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามเท่านั้น ค่าบริการจัดส่งที่เกี่ยวข้องสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการมีดังนี้

การจัดส่งแบบมาตรฐาน (นั่นคือสินค้าจะส่งมอบถึงคุณภายใน 5 วันทำการหลังจากจัดส่งสินค้าออกจากคลังสินค้าของเรา)

 

ประเทศปลายทาง

ค่าบริการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง

สิงคโปร์

·         จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นไป หรือ

·         15 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สิงคโปร์

มาเลเซีย

·         จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 300 ริงกิตมาเลเซียขึ้นไป หรือ

·         110 ริงกิตมาเลเซีย สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 300 ริงกิตมาเลเซีย

อินโดนีเซีย

·         จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า  1,070,000 รูเปียห์อินโดนีเซียขึ้นไป

·         380,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,070,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์

·         จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 3,600 เปโซฟิลิปปินส์ขึ้นไป หรือ

·         1,250 เปโซฟิลิปปินส์ สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 3,600 เปโซฟิลิปปินส์

ไทย

·         จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 2,350 บาทขึ้นไป หรือ

·         850 บาท สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 2,350 บาท

เวียดนาม

·         จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 1,700,000 ดงเวียดนามขึ้นไป

·         600,000 ดงเวียดนาม สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,700,000 ดงเวียดนาม

 

การจัดส่งแบบด่วน (นั่นคือสินค้าจะส่งมอบถึงคุณภายใน 3 วันทำการหลังจากจัดส่งสินค้าออกจากคลังสินค้าของเรา)

 

ประเทศปลายทาง

ค่าบริการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง

สิงคโปร์

·         15 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับคำสั่งซื้อต่อไปนี้ (ก) มีมูลค่า 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นไป และ (ข) มีน้ำหนักรวมน้อยกว่า 10 กิโลกรัม

·         30 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับคำสั่งซื้อต่อไปนี้ (ก) มีมูลค่า 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นไป และ (ข) มีน้ำหนักรวม 10 กิโลกรัมขึ้นไป

·         25 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับคำสั่งซื้อต่อไปนี้ (ก) มีมูลค่าต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ (ข) มีน้ำหนักรวมน้อยกว่า 10 กิโลกรัม หรือ

·         45 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับคำสั่งซื้อต่อไปนี้ (ก) มีมูลค่าต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ (ข) มีน้ำหนักรวม 10 กิโลกรัมขึ้นไป

มาเลเซีย

·         125 ริงกิตมาเลเซีย สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 300 ริงกิตมาเลเซียขึ้นไป หรือ

·         230 ริงกิตมาเลเซีย สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 300 ริงกิตมาเลเซีย

อินโดนีเซีย

·         430,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 1,070,000 รูเปียห์อินโดนีเซียขึ้นไป หรือ

·         800,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,070,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์

·         1,450 เปโซฟิลิปปินส์ สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 3,600 เปโซฟิลิปปินส์ขึ้นไป หรือ

·         2,700 เปโซฟิลิปปินส์ สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 3,600 เปโซฟิลิปปินส์

ไทย

·         950 บาท สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 2,350 บาทขึ้นไป หรือ

·         1,750 บาท สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 2,350 บาท

เวียดนาม

·         700,000 ดงเวียดนาม สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 1,700,000 ดงเวียดนามขึ้นไป หรือ

·         1,300,000 ดงเวียดนาม สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,700,000 ดงเวียดนาม

คุณจะได้รับกรรมสิทธิ์ (นอกเหนือจากกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่ได้ถ่ายโอนให้คุณ แต่ยังคงเป็นของ Wacom หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง) และเป็นผู้รับความเสี่ยงในการสูญหายหรือเสียหายของผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งซึ่งทำหน้าที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่ส่งมอบที่คุณกำหนดไว้  Wacom จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือปัญหาในการจัดส่งใดๆ เมื่อมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ออกไปแล้ว

การสั่งซื้อซอฟต์แวร์

การสั่งซื้อซอฟต์แวร์ Wacom จะได้รับการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการใช้คีย์ใบอนุญาตเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ครั้งแรก  คุณต้องมีบัญชี Wacom เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคุณ  การสั่งซื้อซอฟต์แวร์จะจัดส่งภายใน 2 ถึง 4 วันทำการนับจากวันที่ Wacom ยอมรับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง

การสั่งซื้อสำหรับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามจะจัดส่งตามข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ภายใต้การเสนอขายซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

วิธีเร่งการจัดส่งสินค้าให้เร็วขึ้นและหลีกเลี่ยงความล่าช้า

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น คุณอาจเลือกใช้การจัดส่งแบบด่วนสำหรับการจัดส่งสินค้าของคุณ โดยชำระค่าบริการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการส่งมอบได้โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเมื่อทำการส่งคำสั่งซื้อของคุณ ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ที่อยู่แบบเต็ม รวมถึงชื่อบริษัท (ถ้ามี) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง

เนื่องจากเราใช้ระบบยืนยันที่อยู่ของบุคคลที่สาม คุณจึงควรป้อนข้อมูลที่อยู่ของคุณให้ตรงตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตของคุณ

สุดท้ายนี้ ประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงความยุ่งยากด้วยการป้อนข้อมูลที่อยู่ในช่องที่เหมาะสม และตรวจสอบการสะกดผิดและข้อผิดพลาดอื่นๆ อีกครั้งเมื่อทำการส่งคำสั่งซื้อของคุณ

หากคุณให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องแก่เรา เราอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากการจ่ายเงินคืนตามจำนวนเงินที่ได้รับจากคุณสำหรับคำสั่งซื้อที่เรายกเลิก หรือเราอาจเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมตามสมควร เพื่อชดเชยการทำงานที่เราจำเป็นต้องทำเพิ่มเติมเนื่องจากการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ในการประมวลผลหรือการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ หากสิ่งนี้เกิดจากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์หรือถูกต้องแก่เรา

หากคุณไม่สามารถรับการส่งมอบสินค้าที่คุณสั่งซื้อไว้ และพันธมิตรในการจัดส่งของเราส่งคืนสินค้าที่คุณสั่งซื้อกลับมาให้แก่ Wacom เราจะไม่จัดเตรียมการส่งมอบผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในคำสั่งซื้อนั้นให้คุณอีก และเราจะไม่คืนเงินให้แก่คุณด้วย หากคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในคำสั่งซื้อนั้น คุณจะต้องทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นใหม่

การดำเนินการคำสั่งซื้อโดย Wacom

คลังสินค้าของเราดำเนินการคำสั่งซื้อเฉพาะในช่วงเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสิงคโปร์

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีของรัฐทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีนำเข้าที่อาจเกี่ยวข้อง ราคาของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนร้านค้าออนไลน์ของเราไม่รวมภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ไม่สามารถขอคืนได้

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งทั้งหมดไม่สามารถขอคืนเงินได้ เพื่อมิให้กรณีเป็นที่สงสัย ค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะครอบคลุมบริการที่ผู้ให้บริการขนส่งของเราจัดให้และจะไม่มีการคืนเงิน หากมีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

วิธีการชำระเงิน

Wacom ยอมรับการชำระเงินด้วยวิธีการต่อไปนี้

 • บัตรเครดิต: Visa หรือ Mastercard
 • บริการธนาคารออนไลน์ผ่าน Momo ATM (สำหรับเวียดนามเท่านั้น)
 • การชำระเงินด้วยวอลเล็ต: Gcash Wallet (สำหรับฟิลิปปินส์เท่านั้น), Momo E-wallets (สำหรับเวียดนามเท่านั้น), DANA Wallet (สำหรับอินโดนีเซียเท่านั้น) และ Apple Pay (สำหรับสิงคโปร์เท่านั้น)

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เรายอมรับ เป็นการแสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินที่กำหนด และคุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินด้วยวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับยอดรวมของคำสั่งซื้อของคุณ (รวมภาษี ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) เมื่อคุณให้ข้อมูลการชำระเงินของคุณ เท่ากับคุณอนุญาตให้เรา (หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ทำงานในนามของเรา) ประมวลผล ยืนยัน และจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินของคุณ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากวิธีการชำระเงินดังกล่าวไม่สามารถยืนยันได้ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถยอมรับได้ คำสั่งซื้อของคุณจะถูกระงับจนกว่าคุณจะจ่ายเงินจำนวนที่ค้างชำระให้แก่เราสำเร็จ มิฉะนั้นคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

โปรดทราบว่าขั้นตอนการยืนยันการชำระเงินอาจใช้เวลาถึงสาม (3) วันทำการ คุณมีหน้าที่แก้ไขปัญหาใดๆ ที่เราหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามของเราพบ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณต่อ ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลการชำระเงินใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีและแก้ไขข้อมูลการชำระเงิน หากคุณเคยมีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณ เมื่อมีการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณ

จะมีการออกและส่งใบแจ้งหนี้สำหรับการซื้อของคุณไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้หรือที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อบนร้านค้าออนไลน์ของเราสำเร็จแล้ว เพื่อมิให้กรณีเป็นที่สงสัย ยอดรวมทั้งหมดที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษีจะเท่ากับจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Wacom เพื่อแก้ไขปัญหาการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของคุณ โดยสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Wacom ได้ที่

ประเทศ/เมือง

ภาษา

หมายเลขติดต่อ

อินโดนีเซีย

อังกฤษและบาฮาซา อินโดนีเซีย

007 803 321 8419

มาเลเซีย

อังกฤษและจีนกลาง

1 800 81 2545

ฟิลิปปินส์

อังกฤษและตากาล็อก

1800 1 322 0219

สิงคโปร์

อังกฤษและจีนกลาง

800 852 6114

ไทย

อังกฤษและไทย

1 800 012 656

เวียดนาม

อังกฤษและเวียดนาม

121 020150

นครโฮจิมินห์

อังกฤษและเวียดนาม

+84 28 4458 1335

 

นโยบายการคืนสินค้า การคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้า

ในการคืนสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์ของเรา โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ภายใต้นโยบายการคืนสินค้านี้ (“นโยบายการคืนสินค้า”)

นอกเหนือจากการรับประกันแบบจำกัดใดๆ ที่ Wacom อาจเสนอให้โดยชัดแจ้งสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์บางอย่างแล้ว Wacom ยังมีนโยบายการคืนสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ของเราดังต่อไปนี้  อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะห้ามไว้เป็นอย่างอื่น เราไม่ยอมรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่คุณซื้อใบอนุญาตหรือสิทธิ์การใช้งานผ่านร้านค้าออนไลน์ และเว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะห้ามไว้เป็นอย่างอื่น ใบอนุญาตหรือสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆ และทั้งหมดที่คุณซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์จะไม่สามารถขอคืนเงินและไม่สามารถยกเลิกได้

ประเทศที่ส่งมอบสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

·         หากผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์มีข้อบกพร่องหรือเสียหาย และความบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเหตุผลที่เกิดจาก Wacom แต่เพียงผู้เดียว (“สินค้าเสียหาย”) คุณจะต้องเริ่มการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้แก่เราภายใน 7 วันนับจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ หรือ

·         หากผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์มีความแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุหรือโฆษณาไว้ในร้านค้าออนไลน์ของเรา ณ เวลาที่คุณซื้อ (“ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง”) คุณจะต้องเริ่มการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้แก่เราภายใน [7 วัน] นับจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์

·         หากสีของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่ส่งมอบไม่ตรงกับที่คุณสั่งซื้อ หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับ คุณจะต้องเริ่มการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้แก่เราภายใน 7 วันนับจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์

 

เราไม่ยอมรับการคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้

 

 • ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่มีข้อบกพร่องหรือถูกทำลายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุผลที่เกิดจากคุณ และ

 

 • ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้านี้

 

หากคุณต้องการส่งคืนสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์ของเรา โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Wacom ตามหมายเลขที่ให้ไว้ในส่วน "วิธีการชำระเงิน" ของข้อกำหนดเหล่านี้

หากคุณดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของคุณในฐานะ "แขก" โปรดเลือกหมายเลขคำสั่งซื้อและผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการส่งคืนในหน้าคำสั่งซื้อของคุณ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Wacom ทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ให้ไว้ในส่วน "วิธีการชำระเงิน" ของข้อกำหนดเหล่านี้

ในกรณีที่คุณซื้อชุดรวมผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์จาก Wacom โปรดทราบว่าหากคุณต้องการคืนผลิตภัณฑ์รายการใดรายการหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดรวมนั้น คุณจะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในชุดรวมดังกล่าวไปด้วย

สำหรับการคืนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ทุกรายการ Wacom ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอข้อมูลจากคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ดังกล่าวตามที่ Wacom คิดว่ามีความจำเป็น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักฐานความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหาย หรือคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง

จะต้องส่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนทั้งหมดไปยังสถานที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Wacom กำหนดไว้

ภายใต้นโยบายการคืนสินค้านี้ สำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ต่างๆ คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

·       การเปลี่ยนสินค้า หากผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย สีของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับไม่ตรงกับที่คุณสั่งซื้อ หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับ

 

หากคุณต้องการเปลี่ยนขนาดของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่คุณสั่งซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์อื่น คุณควรส่งคำสั่งซื้อใหม่หลังจากที่ (1) คุณยกเลิกคำสั่งซื้อแรกสำเร็จแล้ว และ (2) เราได้ดำเนินการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อแรกของคุณเรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการเปลี่ยนสินค้ารูปแบบอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับนโยบายการยกเลิกของเรา โปรดดูส่วน "การยกเลิกคำสั่งซื้อ" ด้านล่าง

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสำหรับการคืนสินค้า / การเปลี่ยนสินค้า

หากคุณกำลังส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง เราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง หากการส่งคืนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และเป็นไปตามคำแนะนำจากฝ่ายบริการลูกค้าของ Wacom

หากคุณขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์เนื่องจาก Wacom ส่งมอบผลิตภัณฑ์ผิดสีซึ่งไม่ตรงกับคำสั่งซื้อของคุณ Wacom จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีสีที่ถูกต้องให้แก่คุณด้วย

หากคุณขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์เป็นสีที่แตกต่างจากคำสั่งซื้อของคุณเนื่องจากคุณเปลี่ยนใจ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้าดังกล่าว รวมถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีสีตามที่คุณเลือกด้วย

หากเมื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่ส่งคืนแล้ว ในความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลของเราพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะต่อไปนี้

 • ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหรือไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง
 • ความบกพร่องหรือความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากเหตุผลที่เกิดจากคุณในลักษณะใดก็ตาม และ
 • ผลิตภัณฑ์ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมเมื่อทำการส่งคืน

เราจะไม่ดำเนินการตามคำขอคืนเงินหรือคำขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่ส่งคืน และเราจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่ส่งคืนดังกล่าวกลับไปให้คุณ โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบอีกครั้งโดยเร็ว

หากคุณขอเงินคืน และเมื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่ส่งคืนแล้ว เราตัดสินว่าการคืนสินค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายการคืนสินค้านี้ เราจะใช้เวลาดำเนินการคืนเงินภายในเจ็ด (7) วันทำการ โดยจะมีการโอนเงินกลับไปยังวิธีการชำระเงินเดิมของคุณภายในเจ็ด (7) วันทำการ หากวิธีการชำระเงินเดิมของคุณเป็นบริการธนาคารออนไลน์ การโอนเงินคืนอาจใช้เวลาถึงสามสิบ (30) วันทำการ หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืนหลังจากสามสิบ (30) วันทำการไปแล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการชำระเงินของคุณโดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต Wacom ไม่อนุญาตให้ยกเลิกคำสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคำสั่งซื้อนั้นแล้ว อย่างไรก็ตาม Wacom อาจอนุญาตให้ยกเลิกคำสั่งซื้อและคืนเงินให้แก่คุณเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหลังหัก "ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้า" หาก (i) คุณขอยกเลิกภายในสาม (3) วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ (ii) มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ให้แก่ Wacom ในลักษณะที่ยังไม่เปิด ซีลยังไม่ฉีกขาด บรรจุภัณฑ์ไม่เสียหาย และมีสภาพใหม่เอี่ยม โดยคุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมทั้งภาษีหรืออากรตามนโยบายการคืนสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Wacom โดยสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว สำหรับส่วนนี้ “ค่าธรรมเนียมในการเติมสินค้า” หมายถึง 10% ของยอดชำระเงินของคุณ ในกรณีที่ Wacom จัดส่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ไปยังที่อยู่ในสิงคโปร์ และ 30% ของยอดชำระเงินของคุณ ในกรณีที่ Wacom จัดส่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ไปยังที่อยู่ของคุณในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม หากคุณได้รับอนุญาตจาก Wacom ให้ยกเลิกคำสั่งซื้อตามข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้ คุณจะต้องจัดเตรียมการส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามนโยบายการคืนสินค้านี้

หากคุณต้องการขออนุญาต Wacom เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณก่อนที่จะมีการดำเนินการจัดส่ง โปรดโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Wacom ตามหมายเลขที่ให้ไว้ในส่วน "วิธีการชำระเงิน" ของข้อกำหนดเหล่านี้

โปรดเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณให้พร้อมก่อนทำการโทร หรือหากคุณมีบัญชี Wacom ID คุณสามารถขออนุญาต Wacom เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้จากหน้าประวัติคำสั่งซื้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านบัญชีของคุณ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกมีดังนี้

 • หากและหลังจากที่ยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณสำเร็จ และคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายการคืนสินค้านี้ เราจะดำเนินการคืนเงินหลังหักรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยระยะเวลาดำเนินการจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ
 • สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ระยะเวลาดำเนินการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต สำหรับการชำระเงินด้วยบริการธนาคารออนไลน์ จะมีการคืนเงินกลับไปยังบัญชีธนาคารของคุณในจำนวนเงินที่ชำระหักด้วยรายการที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
 • เราจะยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและคืนเงินเต็มจำนวนที่คุณชำระไป หากผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อหมด

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าตามที่ระบุไว้ข้างต้นและเว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะห้ามไว้เป็นอย่างอื่น เราไม่ยอมรับการยกเลิกการซื้อใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ และใบอนุญาตหรือสิทธิ์การใช้งานใดๆ และทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์ที่คุณซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์นั้นไม่สามารถยกเลิกได้

การรับประกันแบบจำกัด

สำหรับผลิตภัณฑ์ Wacom แต่ละรายการ Wacom รับประกันผลิตภัณฑ์เหล่านั้นตามข้อกำหนดของการรับประกันแบบจำกัดที่มากับผลิตภัณฑ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าการสนับสนุนของ Wacom

ซอฟต์แวร์ Wacom จะได้รับสิทธิ์การใช้งาน "ตามสภาพ" โดยรวมข้อบกพร่องทั้งหมด หากมี Wacom ไม่รับประกันคุณภาพหรือประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ดังกล่าว Wacom ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะได้รับบริการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ

Wacom ไม่ได้รับประกันผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่ขายผ่านร้านค้าออนไลน์  การรับประกันแต่เพียงอย่างเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามดังกล่าวคือการรับประกันที่จัดหาให้โดยผู้ผลิตหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  Wacom อาจใช้ดุลยพินิจในการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่คุณในการเรียกร้องการรับประกันกับผู้ผลิตหรือผู้จัดหาที่เกี่ยวข้อง 

 

ภาคผนวก

A. บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับมาเลเซียเท่านั้น

 

ไม่มี

 

B. บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับไทยเท่านั้น

 

ไม่มี

 

C. บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับอินโดนีเซียเท่านั้น

 

1. บทบัญญัติของวรรค ค ในภาคผนวกนี้จะใช้บังคับกับผู้ใช้ที่เข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของ Wacom จากอินโดนีเซียเท่านั้น

 

2. ตามกฎหมายอินโดนีเซียฉบับที่ 24 ปี ค.ศ. 2009 ว่าด้วยธง ภาษา ตราสัญลักษณ์ประจำชาติ และเพลงชาติ ข้อกำหนดเหล่านี้ต้องจัดทำขึ้นเป็นภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษและต้องมีผลบังคับใช้ทั้งคู่ ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษ หรือหากมีข้อขัดแย้งทางความหมายหรือการตีความของบทบัญญัติบางอย่าง ให้ถือเอาบทบัญญัติภาษาอังกฤษเป็นหลัก และจะพิจารณาให้มีการแก้ไขบทบัญญัติภาษาอินโดนีเซียให้สอดคล้องกัน และแก้ไขบทบัญญัติภาษาอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบทบัญญัติภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

 

D. บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับเวียดนามเท่านั้น

 

1. บทบัญญัติของวรรค ง ในภาคผนวกนี้จะใช้บังคับกับผู้ใช้ที่เข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของ Wacom จากเวียดนามเท่านั้น

 

2. แทนที่ส่วนที่ 8 ของข้อกำหนดนี้ทั้งหมดด้วย "ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์ โดยมีเงื่อนไขว่ากฎหมายของสิงคโปร์จะไม่ส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ขั้นต่ำของพนักงานหรือผู้บริโภคตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของเวียดนามคุณตกลงที่จะขึ้นต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะเหนือตัวบุคคลและเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวของศาลซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ และตกลงว่าคุณจะไม่คัดค้านเขตอำนาจศาลหรือสถานที่ดังกล่าว เนื่องจากขาดเขตอำนาจศาลเฉพาะเหนือตัวบุคคล เหตุผลความไม่สะดวกความเหมาะสม หรืออื่นๆ”

 

E. บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับฟิลิปปินส์เท่านั้น

 

1. บทบัญญัติของวรรค จ ในภาคผนวกนี้จะใช้บังคับกับผู้ใช้ที่เข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของ Wacom จากฟิลิปปินส์เท่านั้น

 

2. การรับประกันใดๆ ที่ Wacom จัดหาให้จะไม่สามารถถ่ายโอนได้หากไม่ได้รับความยินยอมจาก Wacom เป็นลายลักษณ์อักษร