วิธีการชำระเงิน

Wacom ยอมรับการชำระเงินด้วยวิธีการต่อไปนี้

  • บัตรเครดิต: Visa หรือ Mastercard
  • บริการธนาคารออนไลน์ผ่าน Momo ATM (สำหรับเวียดนามเท่านั้น)
  • การชำระเงินด้วยวอลเล็ต: Gcash Wallet (สำหรับฟิลิปปินส์เท่านั้น), Momo E-wallets (สำหรับเวียดนามเท่านั้น), DANA Wallet (สำหรับอินโดนีเซียเท่านั้น) และ Apple Pay (สำหรับสิงคโปร์เท่านั้น)

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เรายอมรับ เป็นการแสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินที่กำหนด และคุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินด้วยวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับยอดรวมของคำสั่งซื้อของคุณ (รวมภาษี ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) เมื่อคุณให้ข้อมูลการชำระเงินของคุณ เท่ากับคุณอนุญาตให้เรา (หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ทำงานในนามของเรา) ประมวลผล ยืนยัน และจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินของคุณ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากวิธีการชำระเงินดังกล่าวไม่สามารถยืนยันได้ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถยอมรับได้ คำสั่งซื้อของคุณจะถูกระงับจนกว่าคุณจะจ่ายเงินจำนวนที่ค้างชำระให้แก่เราสำเร็จ มิฉะนั้นคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

โปรดทราบว่าขั้นตอนการยืนยันการชำระเงินอาจใช้เวลาถึงสาม (3) วันทำการ คุณมีหน้าที่แก้ไขปัญหาใดๆ ที่เราหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามของเราพบ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณต่อ ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลการชำระเงินใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีและแก้ไขข้อมูลการชำระเงิน หากคุณเคยมีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณ เมื่อมีการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณ

จะมีการออกและส่งใบแจ้งหนี้สำหรับการซื้อของคุณไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้หรือที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อบนร้านค้าออนไลน์ของเราสำเร็จแล้ว เพื่อมิให้กรณีเป็นที่สงสัย ยอดรวมทั้งหมดที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษีจะเท่ากับจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Wacom เพื่อแก้ไขปัญหาการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของคุณ โดยสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Wacom ได้ที่

ประเทศ/เมือง

ภาษา

หมายเลขติดต่อ

อินโดนีเซีย

อังกฤษและบาฮาซา อินโดนีเซีย

007 803 321 8419

มาเลเซีย

อังกฤษและจีนกลาง

1 800 81 2545

ฟิลิปปินส์

อังกฤษและตากาล็อก

1800 1 322 0219

สิงคโปร์

อังกฤษและจีนกลาง

800 852 6114

ไทย

อังกฤษและไทย

1 800 012 656

เวียดนาม

อังกฤษและเวียดนาม

121 020150

นครโฮจิมินห์

อังกฤษและเวียดนาม

+84 28 4458 1335