ธุรกิจ

เทคโนโลยีปากกาและหมึกดิจิทัลชั้นนำสำหรับธุรกิจ

  แท็บเล็ตเซ็นชื่อ

สำหรับธุรกิจทั้งหมด

เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Wacom เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกลายเซ็นที่เขียนด้วยมือ เพราะทำงานด้วยความละเอียดและความแม่นยำสูง นอกจากตำแหน่ง x/y ของปากกาแล้ว แท็บเล็ตพร้อมปากกา Wacom ยังบันทึกการเปลี่ยนแปลงของแรงกดระหว่างกระบวนการเขียนอีกด้วย ข้อมูลที่รวบรวมสามารถใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ลายเซ็นไบโอเมตริกซ์เฉพาะของผู้ลงนามสำหรับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง

ค้นพบแท็บเล็ตเซ็นชื่อ Wacom

 หน้าจอปากกาอินเตอร์แอคทีฟ

หน้าจอปากกาอินเตอร์แอคทีฟ

จอแสดงผลพร้อมปากกาอินเตอร์แอคทีฟของ Wacom คือวิธีการทำงานที่เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ โดยผสมผสานข้อดีของจอภาพ LCD เข้ากับการควบคุม ความสะดวก และประสิทธิภาพการทำงานของเทคโนโลยีปากกาไร้สายแบบไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งซับซ้อนที่สุดของ Wacom

ค้นพบหน้าจออินเตอร์แอคทีฟ Wacom