CHI TIẾT VỀ GIAO HÀNG & THUẾ

Đơn hàng phần cứng

Wacom sử dụng dịch vụ chuyển phát bưu kiện để giao các Sản phẩm Wacom đến khách hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng cho các Sản phẩm phần cứng cụ thể dựa trên trọng lượng hoặc kích thước. Tất cả các đơn hàng được vận chuyển từ kho của chúng tôi tại Singapore. Theo đó, tất cả hàng vận chuyển đến Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam sẽ từ kho của Wacom tại Singapore.

Tất cả các đơn hàng đều có thời gian xử lý từ một đến hai Ngày làm việc (theo quy định dưới đây) trước khi giao hàng và vì lý do đó, khi chọn tùy chọn giao hàng, bạn nên cộng thêm tối đa hai ngày vào thời gian giao hàng được nêu trong quá trình đặt hàng. Xin lưu ý rằng thời gian giao hàng có thể bị ảnh hưởng trong các ngày lễ tại Singapore và tại địa điểm giao hàng và/hoặc bởi các thủ tục thông quan liên quan. Mặc dù Wacom cố gắng sử dụng các nhà vận chuyển hàng đầu trong ngành để giao hàng cho bạn, thời gian giao hàng cũng tùy thuộc vào khả năng vận chuyển của nhà vận chuyển đó tại thời điểm có đơn hàng của bạn và do đó, có thể bị chậm trễ hơn.

"Ngày làm việc", mỗi khi được sử dụng tại đây, có nghĩa là một ngày (không bao gồm thứ Bảy và Chủ Nhật) mà các ngân hàng thường mở cửa hoạt động giao dịch bình thường ở Singapore và các thành phố khác mà có thể liên quan để việc xử lý thanh toán của bạn.  

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể chấp nhận đơn hàng giao đến Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Phí giao hàng áp dụng cho mỗi đơn hàng như sau:

Giao hàng tiêu chuẩn (tức là sản phẩm sẽ được giao đến bạn trong vòng 5 Ngày làm việc sau khi hàng rời khỏi kho của chúng tôi)

 

Quốc gia đến

Phí giao hàng áp dụng

Singapore

·         Giao hàng miễn phí cho đơn hàng giá trị 100 SGD trở lên; hoặc

·         15 SGD cho đơn hàng dưới 100 SGD

Malaysia

·         Giao hàng miễn phí cho đơn hàng giá trị 300 MYR trở lên; hoặc

·         110 MYR cho các đơn hàng dưới 300 MYR

Indonesia

·         Giao hàng miễn phí cho đơn hàng giá trị  1.070.000 IDR trở lên; hoặc

·         380.000 IDR cho các đơn hàng dưới 1.070.000 IDR

Philippines

·         Giao hàng miễn phí cho đơn hàng giá trị 3.600 PHP trở lên; hoặc

·         1.250 PHP cho đơn hàng dưới 3.600 PHP

Thái Lan

·         Giao hàng miễn phí cho đơn hàng giá trị 2.350 THB trở lên; hoặc

·         850 THB cho các đơn hàng dưới 2.350 THB

Việt Nam

·         Giao hàng miễn phí cho đơn hàng giá trị 1.700.000 VNĐ trở lên; hoặc

·         600.000 VNĐ cho đơn hàng dưới 1.700.000 VNĐ

 

Giao hàng nhanh (tức là sản phẩm sẽ được giao đến bạn trong vòng 3 Ngày làm việc sau khi hàng rời khỏi kho của chúng tôi)

 

Quốc gia đến

Phí giao hàng áp dụng

Singapore

·         15 SGD cho các đơn hàng (a) giá trị 100 SGD trở lên; và (b) có tổng trọng lượng dưới 10kg;

·         30 SGD cho đơn hàng (a) giá trị 100 SGD trở lên; và (b) có tổng trọng lượng từ 10kg trở lên;

·         25 SGD cho đơn hàng (a) dưới 100 SGD; và (b) có tổng trọng lượng dưới 10kg; hoặc

·         45 SGD cho đơn hàng (a) dưới 100 SGD; và (b) có tổng trọng lượng từ 10kg trở lên

Malaysia

·         125 MYR cho đơn hàng giá trị 300 MYR trở lên; hoặc

·         230 MYR cho đơn hàng dưới 300 MYR

Indonesia

·         430.000 IDR cho đơn hàng giá trị 1.070.000 IDR trở lên; hoặc

·         800.000 IDR cho đơn hàng dưới 1.070.000 IDR

Philippines

·         1.450 PHP cho đơn hàng giá trị 3.600 PHP trở lên; hoặc

·         2.700 PHP cho đơn hàng dưới 3.600 PHP

Thái Lan

·         950 THB cho đơn hàng giá trị 2.350 THB trở lên; hoặc

·         1.750 THB cho đơn hàng dưới 2.350 THB

Việt Nam

·         700.000 VNĐ cho đơn hàng giá trị 1.700.000 VNĐ trở lên; hoặc

·         1.300.000 VNĐ cho đơn hàng dưới 1.700.000 VNĐ

Quyền sở hữu (không phải là quyền sở hữu phần mềm, quyền này sẽ không được chuyển giao cho bạn mà vẫn thuộc về Wacom hoặc nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan) và rủi ro mất mát hoặc thiệt hại đối với Sản phẩm sẽ chuyển cho bạn khi giao sản phẩm cho bên vận chuyển có trách nhiệm chuyển phát Sản phẩm đến địa điểm giao hàng đã chỉ định của bạn.  Wacom không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc sự cố vận chuyển nào sau khi Sản phẩm được chuyển đi.

Đơn hàng phần mềm

Đơn hàng phần mềm Wacom sẽ được giao qua điện tử thông qua sử dụng mã khóa giấy phép trong quá trình tải xuống ban đầu Sản phẩm phần mềm.  Bạn phải có tài khoản Wacom để tải xuống Sản phẩm phần mềm.  Đơn hàng phần mềm sẽ được giao trong vòng 2 đến 4 ngày làm việc kể từ khi Wacom chấp nhận đơn hàng liên quan.

Đơn hàng phần mềm của bên thứ ba sẽ được giao tuân theo Điều khoản dành riêng cho sản phẩm mà phần mềm của bên thứ ba được cung cấp theo đó

Cáh để đơn hàng được giao nhanh chóng đến bạn và tránh chậm trễ

Như đã nêu trên, bạn có thể lựa chọn Giao hàng nhanh để vận chuyển đơn hàng bằng cách thanh toán phí vận chuyển áp dụng.

Bạn có thể tránh việc giao hàng chậm trễ bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ trong quá trình gửi đơn đặt hàng. Thông tin bao gồm địa chỉ đầy đủ, gồm tên công ty nếu có, địa chỉ và số điện thoại hợp lệ.

Vì chúng tôi sử dụng hệ thống xác minh địa chỉ của bên thứ ba, bạn nên nhập thông tin địa chỉ chính xác như thông tin trên bảng sao kê thanh toán thẻ tín dụng của bạn.

Cuối cùng, hãy tiết kiệm thời gian và tránh phiền lòng bằng cách nhập thông tin địa chỉ vào các ô thích hợp và kiểm tra kỹ lỗi chính tả và các lỗi khác trong quá trình gửi đơn đặt hàng.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, chúng tôi có thể hủy đơn hàng của bạn mà không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào khác ngoài việc hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã nhận từ bạn liên quan đến đơn hàng mà chúng tôi đã hủy hoặc chúng tôi có thể tính thêm một khoản hợp lý nếu như vì lý do đó mà chúng tôi phải thực hiện thêm bất kỳ công việc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình xử lý hoặc vận chuyển đơn đặt hàng của bạn nếu nguyên nhân là do bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ hoặc chính xác.

Nếu bạn không nhận hàng và đơn hàng của bạn được một trong các đối tác vận chuyển của chúng tôi chuyển trả lại cho Wacom, chúng tôi sẽ không sắp xếp lại việc giao các sản phẩm theo đơn hàng trên, cũng như sẽ không hoàn tiền cho bạn. Nếu bạn muốn mua các sản phẩm theo đơn hàng trên, bạn sẽ cần phải đặt đơn hàng mới gồm các sản phẩm đó.

Xử lý đơn hàng bởi Wacom

Kho hàng của chúng tôi chỉ xử lý đơn hàng trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ bất kỳ ngày lễ nào tại Singapore.

Thuế hiện hành

Bạn chịu trách nhiệm trả tất cả các khoản thuế của chính phủ liên quan đến giao dịch mua hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ loại thuế nhập khẩu hiện hành nào. Giá Sản phẩm hiển thị trên eStore của chúng tôi không bao gồm bất kỳ loại thuế hiện hành nào của chính phủ.

Phí giao hàng không hoàn lại

Tất cả phí giao hàng đều không được hoàn lại. Để tránh nhầm lẫn, phí giao hàng bao gồm chi phí dịch vụ do hãng vận chuyển của chúng tôi cung cấp và sẽ không được hoàn lại nếu Sản phẩm bị trả lại vì bất kỳ lý do gì.