PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Wacom chấp nhận thanh toán qua các phương thức sau:

  • Thẻ tín dụng: Visa hoặc Mastercard
  • Thanh toán trực tuyến qua Momo ATM (chỉ áp dụng tại Việt Nam)
  • Thanh toán qua Ví điện tử: Ví Gcash (chỉ áp dụng tại Philippines), Ví điện tử Momo (chỉ áp dụng tại Việt Nam), Ví DANA (chỉ áp dụng tại Indonesia) và Apple Pay (chỉ áp dụng tại Singapore)

Bằng việc thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán khác được chúng tôi chấp nhận, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền sử dụng phương thức thanh toán được chỉ định và bạn ủy quyền cho chúng tôi sử dụng phương thức thanh toán của bạn để thanh toán cho tổng số tiền đơn hàng của bạn (bao gồm các loại thuế hiện hành và phí giao hàng áp dụng và các khoản phí áp dụng khác). Khi bạn cung cấp thông tin thanh toán của mình, bạn ủy quyền cho chúng tôi (hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi) xử lý, xác minh và lưu trữ thông tin thanh toán của bạn và các thông tin liên quan khác. Nếu phương thức thanh toán không thể được xác minh, không hợp lệ hoặc không được chấp nhận, đơn hàng của bạn có thể bị tạm dừng cho đến khi bạn thanh toán thành công cho chúng tôi số tiền chưa thanh toán, hoặc có thể bị hủy.

Xin lưu ý rằng có thể mất đến ba (3) Ngày làm việc để xác minh thanh toán của bạn. Bạn có trách nhiệm giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi gặp phải khi xử lý đơn hàng của bạn. Trong trường hợp bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ thông tin thanh toán nào liên kết với tài khoản của bạn, bạn có thể thực hiện việc này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin thanh toán. Nếu bạn đã thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ tín dụng của bạn sẽ được gửi hóa đơn khi đơn hàng của bạn được giao.

Hóa đơn mua hàng của bạn sẽ được tự động phát hành và gửi đến địa chỉ e-mail mà bạn đã đăng ký hoặc địa chỉ e-mail mà bạn đã cung cấp trong quá trình đặt hàng, sau khi bạn đặt hàng thành công trên eStore. Để tránh nhầm lẫn, tổng số tiền trong hóa đơn thuế sẽ bằng tổng số tiền thanh toán cho đơn hàng của bạn.

Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Wacom để giải quyết bất kỳ vấn đề nào về thanh toán liên quan đến đơn hàng của bạn. Bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Wacom tại:

Quốc gia/ Thành phố

Language

Số điện thoại liên hệ

Indonesia

Tiếng Anh và tiếng Bahasa Indonesia

007 803 321 8419

Malaysia

Tiếng Anh và tiếng Quan Thoại

1 800 81 2545

Philippines

Tiếng Anh và tiếng Tagalog

1800 1 322 0219

Singapore

Tiếng Anh và tiếng Quan Thoại

800 852 6114

Thái Lan

Tiếng Anh và tiếng Thái

1 800 012 656

Việt Nam

Tiếng Anh và tiếng Việt

121 020150

Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếng Anh và tiếng Việt

+84 28 4458 1335