BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN

Đối với sản phẩm Wacom riêng lẻ, Wacom bảo hành các sản phẩm đó theo các điều khoản bảo hành có giới hạn kèm theo sản phẩm. Vui lòng tham khảo trang Hỗ trợ  Wacom để biết thêm thông tin.

Phần mềm Wacom, nếu có, được cấp phép theo "NGUYÊN TRẠNG" và gồm tất cả các lỗi. Wacom không bảo hành về chất lượng hay hiệu quả hoạt động. Wacom không thể đảm bảo dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hay sẽ sửa chữa bất kỳ lỗi nào.

Bản thân Wacom không bảo hành bất kỳ Sản phẩm nào của bên thứ ba được bán qua eStore.  Thay vào đó, bảo hành duy nhất cho bất kỳ Sản phẩm nào như vậy của bên thứ ba là bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp Sản phẩm liên quan đi kèm với Sản phẩm hoặc được cung cấp theo Điều khoản dành riêng cho sản phẩm của chính Sản phẩm đó.  Wacom có thể tùy chọn hỗ trợ bạn một cách hợp lý trong việc đưa ra bất kỳ khiếu nại bảo hành nào đối với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp liên quan.