รายละเอียดการจัดส่งและภาษี

การสั่งซื้อฮาร์ดแวร์

Wacom ใช้บริการจัดส่งพัสดุสำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ Wacom ให้แก่ลูกค้า เราให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ตามน้ำหนักหรือขนาด สินค้าทั้งหมดจัดส่งจากคลังสินค้าของเราในสิงคโปร์ ดังนั้น สินค้าทั้งหมดที่จัดส่งไปยังมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามจะมาจากคลังสินค้าของ Wacom ในสิงคโปร์

คำสั่งซื้อทั้งหมดมีระยะเวลาดำเนินการก่อนจัดส่งประมาณหนึ่งถึงสองวันทำการ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ด้วยเหตุนั้น เมื่อทำการเลือกรูปแบบในการจัดส่ง คุณควรบวกระยะเวลาการส่งมอบจากที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อเพิ่มอีกสองวัน โปรดทราบว่าระยะเวลาการส่งมอบอาจได้รับผลกระทบจากช่วงวันหยุดของสิงคโปร์และสถานที่ส่งมอบ และ/หรือขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง แม้ว่า Wacom จะพยายามใช้ผู้ให้บริการขนส่งชั้นนำของอุตสาหกรรมในการจัดส่งสินค้าให้แก่คุณ แต่ระยะเวลาในการส่งมอบยังขึ้นอยู่กับศักยภาพในการจัดส่งของผู้ให้บริการขนส่งดังกล่าว ณ เวลาที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของคุณ ด้วยเหตุนี้ จึงอาจมีความล่าช้าเพิ่มเติม

เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า "วันทำการ" ในเอกสารฉบับนี้ จะหมายถึงวัน (ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์) ที่ธนาคารเปิดทำการสำหรับธุรกิจการธนาคารตามปกติในสิงคโปร์และเมืองอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการชำระเงินของคุณ  

ขณะนี้ เราสามารถรับได้เฉพาะคำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามเท่านั้น ค่าบริการจัดส่งที่เกี่ยวข้องสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการมีดังนี้

การจัดส่งแบบมาตรฐาน (นั่นคือสินค้าจะส่งมอบถึงคุณภายใน 5 วันทำการหลังจากจัดส่งสินค้าออกจากคลังสินค้าของเรา)

 

ประเทศปลายทาง

ค่าบริการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง

สิงคโปร์

·         จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นไป หรือ

·         15 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สิงคโปร์

มาเลเซีย

·         จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 300 ริงกิตมาเลเซียขึ้นไป หรือ

·         110 ริงกิตมาเลเซีย สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 300 ริงกิตมาเลเซีย

อินโดนีเซีย

·         จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า  1,070,000 รูเปียห์อินโดนีเซียขึ้นไป

·         380,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,070,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์

·         จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 3,600 เปโซฟิลิปปินส์ขึ้นไป หรือ

·         1,250 เปโซฟิลิปปินส์ สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 3,600 เปโซฟิลิปปินส์

ไทย

·         จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 2,350 บาทขึ้นไป หรือ

·         850 บาท สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 2,350 บาท

เวียดนาม

·         จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 1,700,000 ดงเวียดนามขึ้นไป

·         600,000 ดงเวียดนาม สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,700,000 ดงเวียดนาม

 

การจัดส่งแบบด่วน (นั่นคือสินค้าจะส่งมอบถึงคุณภายใน 3 วันทำการหลังจากจัดส่งสินค้าออกจากคลังสินค้าของเรา)

 

ประเทศปลายทาง

ค่าบริการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง

สิงคโปร์

·         15 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับคำสั่งซื้อต่อไปนี้ (ก) มีมูลค่า 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นไป และ (ข) มีน้ำหนักรวมน้อยกว่า 10 กิโลกรัม

·         30 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับคำสั่งซื้อต่อไปนี้ (ก) มีมูลค่า 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นไป และ (ข) มีน้ำหนักรวม 10 กิโลกรัมขึ้นไป

·         25 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับคำสั่งซื้อต่อไปนี้ (ก) มีมูลค่าต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ (ข) มีน้ำหนักรวมน้อยกว่า 10 กิโลกรัม หรือ

·         45 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับคำสั่งซื้อต่อไปนี้ (ก) มีมูลค่าต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ (ข) มีน้ำหนักรวม 10 กิโลกรัมขึ้นไป

มาเลเซีย

·         125 ริงกิตมาเลเซีย สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 300 ริงกิตมาเลเซียขึ้นไป หรือ

·         230 ริงกิตมาเลเซีย สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 300 ริงกิตมาเลเซีย

อินโดนีเซีย

·         430,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 1,070,000 รูเปียห์อินโดนีเซียขึ้นไป หรือ

·         800,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,070,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์

·         1,450 เปโซฟิลิปปินส์ สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 3,600 เปโซฟิลิปปินส์ขึ้นไป หรือ

·         2,700 เปโซฟิลิปปินส์ สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 3,600 เปโซฟิลิปปินส์

ไทย

·         950 บาท สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 2,350 บาทขึ้นไป หรือ

·         1,750 บาท สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 2,350 บาท

เวียดนาม

·         700,000 ดงเวียดนาม สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 1,700,000 ดงเวียดนามขึ้นไป หรือ

·         1,300,000 ดงเวียดนาม สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,700,000 ดงเวียดนาม

คุณจะได้รับกรรมสิทธิ์ (นอกเหนือจากกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่ได้ถ่ายโอนให้คุณ แต่ยังคงเป็นของ Wacom หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง) และเป็นผู้รับความเสี่ยงในการสูญหายหรือเสียหายของผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งซึ่งทำหน้าที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่ส่งมอบที่คุณกำหนดไว้  Wacom จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือปัญหาในการจัดส่งใดๆ เมื่อมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ออกไปแล้ว

การสั่งซื้อซอฟต์แวร์

การสั่งซื้อซอฟต์แวร์ Wacom จะได้รับการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการใช้คีย์ใบอนุญาตเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ครั้งแรก  คุณต้องมีบัญชี Wacom เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคุณ  การสั่งซื้อซอฟต์แวร์จะจัดส่งภายใน 2 ถึง 4 วันทำการนับจากวันที่ Wacom ยอมรับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง

การสั่งซื้อสำหรับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามจะจัดส่งตามข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ภายใต้การเสนอขายซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

วิธีเร่งการจัดส่งสินค้าให้เร็วขึ้นและหลีกเลี่ยงความล่าช้า

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น คุณอาจเลือกใช้การจัดส่งแบบด่วนสำหรับการจัดส่งสินค้าของคุณ โดยชำระค่าบริการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการส่งมอบได้โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเมื่อทำการส่งคำสั่งซื้อของคุณ ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ที่อยู่แบบเต็ม รวมถึงชื่อบริษัท (ถ้ามี) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง

เนื่องจากเราใช้ระบบยืนยันที่อยู่ของบุคคลที่สาม คุณจึงควรป้อนข้อมูลที่อยู่ของคุณให้ตรงตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตของคุณ

สุดท้ายนี้ ประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงความยุ่งยากด้วยการป้อนข้อมูลที่อยู่ในช่องที่เหมาะสม และตรวจสอบการสะกดผิดและข้อผิดพลาดอื่นๆ อีกครั้งเมื่อทำการส่งคำสั่งซื้อของคุณ

หากคุณให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องแก่เรา เราอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากการจ่ายเงินคืนตามจำนวนเงินที่ได้รับจากคุณสำหรับคำสั่งซื้อที่เรายกเลิก หรือเราอาจเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมตามสมควร เพื่อชดเชยการทำงานที่เราจำเป็นต้องทำเพิ่มเติมเนื่องจากการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ในการประมวลผลหรือการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ หากสิ่งนี้เกิดจากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์หรือถูกต้องแก่เรา

หากคุณไม่สามารถรับการส่งมอบสินค้าที่คุณสั่งซื้อไว้ และพันธมิตรในการจัดส่งของเราส่งคืนสินค้าที่คุณสั่งซื้อกลับมาให้แก่ Wacom เราจะไม่จัดเตรียมการส่งมอบผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในคำสั่งซื้อนั้นให้คุณอีก และเราจะไม่คืนเงินให้แก่คุณด้วย หากคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในคำสั่งซื้อนั้น คุณจะต้องทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นใหม่

การดำเนินการคำสั่งซื้อโดย Wacom

คลังสินค้าของเราดำเนินการคำสั่งซื้อเฉพาะในช่วงเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสิงคโปร์

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีของรัฐทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีนำเข้าที่อาจเกี่ยวข้อง ราคาของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนร้านค้าออนไลน์ของเราไม่รวมภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ไม่สามารถขอคืนได้

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งทั้งหมดไม่สามารถขอคืนเงินได้ เพื่อมิให้กรณีเป็นที่สงสัย ค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะครอบคลุมบริการที่ผู้ให้บริการขนส่งของเราจัดให้และจะไม่มีการคืนเงิน หากมีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม