การรับประกันแบบจำกัด

สำหรับผลิตภัณฑ์ Wacom แต่ละรายการ Wacom รับประกันผลิตภัณฑ์เหล่านั้นตามข้อกำหนดของการรับประกันแบบจำกัดที่มากับผลิตภัณฑ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าการสนับสนุนของ Wacom

ซอฟต์แวร์ Wacom จะได้รับสิทธิ์การใช้งาน "ตามสภาพ" โดยรวมข้อบกพร่องทั้งหมด หากมี Wacom ไม่รับประกันคุณภาพหรือประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ดังกล่าว Wacom ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะได้รับบริการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ

Wacom ไม่ได้รับประกันผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่ขายผ่านร้านค้าออนไลน์  การรับประกันแต่เพียงอย่างเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามดังกล่าวคือการรับประกันที่จัดหาให้โดยผู้ผลิตหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  Wacom อาจใช้ดุลยพินิจในการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่คุณในการเรียกร้องการรับประกันกับผู้ผลิตหรือผู้จัดหาที่เกี่ยวข้อง